bo-eiendom.as - +47 55 33 30 80 - Vaskerelven 35 - 5014 Bergen - petter@bo-eiendom.no
bo-eiendom.as
Kontakt
Leiebetingelser for leiligheter:

Vi leier ut alle våre leiligheter og hybler på 3 års kontrakter
gjeldende fra 1.august hvert år. Kontraktene kan sies opp
av leietaker pr. 31.07 hvert år med 3 mnd. varsel. Fremleie
er tillatt med skriftlig godkjenning fra utleier.

3mnd depositum innsatt på sperret konto i DNBNOR ASA.

Standard husleiekontrakt.

Vi kredittsjekker alle våre leietakere.

Leiebetingelser for næringslokaler:

3-5 års leiekontrakter.

6 mnd bankgaranti / depositum.

Standard husleiekontrakt.

Vi kredittsjekker alle våre leietakere.